Հետ գնալ

Ալտրուիզմ

Ալտրուիզմը բարոյական սկզբունք է, որի էությունը ուրիշներին անշահախնդիր ծառայելն է, նրանց բարօրության համար սեփական
շահերը զոհաբերելը: Տերմինը փիլիսոփայության մեջ է մտցրել Էմանուել Կանտը: