Հետ գնալ

Ադվենտիստներ

Ադվենտիստները (լատ.՝ adventus — գալուստ) բողոքական հոսանք է, որն առաջացել է 19-րդ դարի 30-ական թթ. ԱՄՆ-ում:
Կրոնական այս ուղղության հիմնադիրը Վիլյամ Միլլերն է (1782-1849թթ.): Հետագայում այս հոսանքը բաժանվեց մի շարք ճյուղերի, որոնցից նշանավորը Յոթերորդ օրվա ադվենտիստական եկեղեցին է: Նրանց դավանանքի առանցքը Քրիստոսի մոտալուտ «երկրորդ գալստյան», ահեղ դատաստանի, երկնքում հազարամյա արքայության նկատմամբ հավատքն է: Նրանց համար կարևոր նշանակություն ունեն մարգարեուհի հռչակված Էլեն Ուայթի աշխատությունները:

Ադվենտիստները «պահում են» յոթերորդ օրը, արգելում են որոշ սննդամթերքի օգտագործումը (խոզի միս, սուրճ և այլն), հավաքում են տասանորդ, իրականացնում միսիոներական գործունեություն և այլն:

Շաբաթը (եբր.՝ շաբբաթ) ծիսականացված հանսգտյան օր է հուդայականության մեջ, որից հետագայում փոխառել են մի շարք այլ կրոնական ուղղություններ (շաբաթականներ, յոթերորդ օրվա ադվենտիստներ և այլն): Հրեաները շաբաթ օրվա ծիսկանացումը կապում են արարչագործության հետ, երբ աստված վեց օրում արարեց երկինքն ու երկիրը և յոթերորդ օրը հանգստացավ: Հրեաներից...

Խաչ – քրիստոնեական կարևոր սիմվոլ, որը  խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի խաչվելը և նրանով մարդկությանը նախամեղքից փրկելը: Վաղ հավատալիքներում և մի շարք այլ կրոններում խաչը հանդիսանում էր արևի խորհրդանիշը: Բուդդայականները խաչը պատկերում էին իրենց հմայիլների մեջ։ Խաչը որպես սուրբ խորհրդանիշ ընդունում են ուղղափառները, կաթոլիկները, լյութերականները։  Որոշ...

Բողոքականություն (լատ.՝ protestatio – հռչակում, հանդիսավոր հայտարարություն) – քրիստոնեության հիմնական մեծ ուղղություններից մեկը, որն իր հերթին բաժանված է հազարավոր ուղղությունների, ճյուղերի, դենոմինացիաների: Բողոքականության առաջացման ժամանակաշրջան է համարվում 16-րդ դարը՝ ռեֆորմացիայի շրջանը, երբ կաթոլիկ եկեղեցու կեղեքումները այլևս անտանելի էին դարձել ոչ միայն գյուղացիության, այլ նաև իշխանական տների ներկայացուցիչների համար: Բողոքականության սկզբնավորող է համարվում Մարտին...