Հետ գնալ

Հիսունականություն կամ պենտեկոստալիզմը 19-րդ դարավերջին բողոքականության ներսում ի հայտ եկած կրոնական շարժում է, որը ամենաարագ տարածվող կրոնական ուղղություններից է շնորհիվ իր տարաբաժանվածության ու ցանցային կառուցվածքի: Անվանումը կապված է Գործք Առաքելոց գրքում նկարագրված հոգեգալստյան հետ, երբ Քրիստոսի հարությունից հիսուն օր հետո սուրբ հոգին կրակե լեզուների տեսքով...