/20

Կրոնագիտական հարցաշար

Ստուգիր գիտելիքներդ

1 / 20

Ո՞ր Տիեզերական ժողովին Հայ եկեղեցին չի միացել:

2 / 20

Ո՞ր քաղաքում է եպիսկոպոս օծվել Գրիգոր Լուսավորիչը:

3 / 20

Հայաստանում մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունքը տարածվում է միայն Հայաստանի քաղաքացիների՞ վրա, թե՞ յուրաքանչյուր անձի` անկախ քաղաքացիության և կեցության իրավունքից:

4 / 20

Ո՞ր եկեղեցու հետևորդներին են անվանում մորմոններ:

5 / 20

Նշված անուններից ո՞ր մեկը նշված չէ Հին Կտակարանում որպես Աստծո անուններից մեկը:

6 / 20

Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու կաթողիկոսական նստավայրը գտնվում է

7 / 20

Ի՞նչ է նշանակում «Քրիստոս» բառը հին հունարենով:

8 / 20

Ո՞ր Առաքյալներն են Հայաստանում քրիստոնեություն քարոզել:

9 / 20

Ե՞րբ է Հայ եկեղեցու նստավայրը Սիս քաղաքից տեղափոխվել Էջմիածին:

10 / 20

Հայկական ո՞ր թագավորի օրոք են Հայաստանում հանդիպել Բարդուղիմեոս և Թադևոս առաքյալները:

11 / 20

Քանի՞ Խորհուրդ կա Հայ Առաքելական, Կաթոլիկ և Ուղղափառ եկեղեցիներում:

12 / 20

Հայոց ո՞ր թագավորն է առաջինը ընդունել քրիստոնեությունը:

13 / 20

Հայկական հին դիցարանի նշված ատվածություններից ո՞ր մեկն է սիրո աստվածուհին:

14 / 20

Հայ Առաքելական Եկեղեցին Հայաստանում հանդիսանում է պետակա՞ն կրոն, թե՞ ոչ:

15 / 20

Քանի՞ ավետարան կա Նոր կտակարանում:

16 / 20

Քանի՞ Խորհուրդ կա Բողոքական եկեղեցում:

17 / 20

Ո՞րն է Պողոս առաքյալի իսկական անունը:

18 / 20

Ո՞ր Սարի վրա է Մովսեսը Աստծու հետ ուխտ կապել /Հին Ոիխտը/:

19 / 20

Ո՞վ պետք է զբաղվի անհատի խղճի հարցերով:

20 / 20

Որտե՞ղ է գտնվում Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսի նստավայրը:

Ձեր արդյունքը

0%