ՀաղորդաշարերՇփման գիծ: Կինը և իսլամը։


Շփման գիծ: Քաղաքական իսլամ։


Շփման գիծ: Ասորիները և ասորական եկեղեցին։


Շփման գիծ: Հակամարտության և լրագրության միջև:


Շփման գիծ: Ինչպես տեղի ունեցավ Ձյունաշող և Քերքենջ գյուղերի փոխանակումը:


Շփման գիծ: Շիական իսլամ։


Շփման գիծ: Եզդիները և նրանց կրոնը:


Շփման գիծ: Հայ Առաքելական Եկեղեցի՝ Էջմիածին և Անթիլիաս:


Շփման գիծ: Սունիական իսլամ։


Շփման գիծ: Հայ Ավետարանական Եկեղեցի։