Գրքեր

Ուսումնասիրություններ, զեկույցներ, կարծիքներ

Collaboration for Democracy

Conclusion of issues of religious education at Public schools of Armenia

Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant Concluding observations adopted by the Human Rights Committee at its 105th session, 9-27 July 2012.

ECRI Report on Armenia 2010

Interim Joint Opinion on The Law on Making Amendments

International Religious Freedom Report – 13.09.2011

International Religious Freedom Report for 2011 – Armenia

International Religious Freedom Report for 2012 – Armenia

Justification on the necessity to adopt the draft laws of the Republic of Armenia

Rapporteurs Digest on Freedom of Religion or Belief

Religious tolerance in Armenia

Report on the status of national and religious

Venice commission opinion_ArmTranslation_Jan14

Venice Commission. Joint opinion on the draft law on freedoms of conscience and religion etc

Ազգ և եկեղեցի. աստվածաբանական-պատմական մոտեցում

Աստվածաշունչը և քրիստոսաբանությունը

Ավանդությունների փիլիսոփայական հիմնավորումները մարդու բարոյահոգեվոր մտածողության ձեվավորման համատեքստում

Գենդերային հաւասարութի՞ն թէ՞ կնոջ եւ տղամարդու իրաւահաւասարութիւն

Գերեզմանոցներ, դիակիզարաններ թե՞ այլ լուծումներ. Ավանդույթի ու արդիականացման միջև

Եզդիների սուրբ գրքերի, դավանանքային հիմնարար խորհուրդների, պանթեոնի և հանրային կառուցվածքաբանության շուրջ

Եկեղեցաշինությունը որպես իշխանության զորեղության հայելի

Էկումենիզմի նկատմամբ Գարեգին Ա-ի դիրքորոշումը

Կրոնական ազատության վերաբերյալ եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը

Կրոնական ազատությունների մասին միջազգային զեկույց 2011 (2)

Կրոնական ազատությունների մասին միջազգային զեկույց 2011

Կրոնական գործոնը գլոբալ աշխարհում

Կրոնական խնդիրների լուսաբանումը Հայաստանի ԶԼՄ-ներում -2010

Կրոնական կազմակերպությունների մասին միջազգային զեկույց 2012

Կրոնական կրթության խնդիրները ժամանակակից աշխարհում

Համառոտագիր – Կրոնական կրթության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում –Հունիս%2C 2012

Հայոց եկեղեցու պատմության դպրոցական դասագրքերի բովանդակային վերլուծությունն ու դրանց ազդեցությունը երիտասարդ սերնդի վրա

Հանրակրթությունը և կրոնը Հայաստանում. խորհրդային աթեիստական կրթությունից մինչև «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան

Հավատի և կրոնական հոգեբանության դերը հոգևոր դաստիարակության գործընթացում

Մաղաքիա Արք.Օրմանյանը և 20-րդ դարասկզբի հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման հիմնահարցը

Մտքի, խղճի և կրոնի ազատությունը Հայաստանում

Պետաեկեղեցական հարաբերություններ. հայաստանյան իրողություններ

Սահմանադրական պետության շինարարության հիմնախնդիրները Հայաստանում և Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցին

Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱՀԿԺՀՄԻԳ-ի համատեղ եզրակացության հիմնական դիտողությունները

Տեղեկատվական քաղաքակրթության կրոնական բաղկացուցիչները և դրանց գործառնական ազդեցությունը անհատական և հասարակական մակարդակներում

Քաղաքացիական հասարակությունը և կրոնը. Կաթոլիկության հետահայաց դիտարկում և մտորումներ իսլամի շուրջ

Օլիգարխիկ եկեղեցուց մինչև «ժողովրդի եկեղեցի»

Research.Freedom of Religion – Critique of Discriminatory and Nonsecular state policy