Կրոնագիտական Բառարան

 Այս առցանց բառարանը ներկայացնում է կրոնագիտական մի շարք բառերի և եզրույթների բացատրությունն ու ծագումնաբանությունը:

Այն կազմել է կրոնագետ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։

 Բառարանը համալրելու առաջարկների դեպքում, գրեք կայքի հետադարձ կապով:

'dictionary', 'order'=>'ASC', 'orderby'=>'title', 'posts_per_page'=>-1, ); $dictionary = new WP_Query($args); $dictarticles =$dictionary->posts; ?>
post_name."'>".mb_strtolower($dictarticle->post_title).""; } ?>
Ա